Unikt samarbete bakom ny vattenforskarskola

Den 6-7 april var det kick-off för den nya forskarskolan Water Research School, som är ett unikt samarbete mellan sju svenska universitet och VA-branschen. Projektet har fått 4 miljoner i stöd från Formas mellan 2017-2020 och kommer erbjudas ett trettiotal doktorander.

– Det känns fantastiskt att få vara del av att sätta upp en sån här miljö, som kommer skapa nya förutsättningar för forskningsutvecklingen inom vattenområdet. Vi ser att det finns många framtida utmaningar kring vatten, som klimatförändringar, nya behov av rening, större städer och grundvattennivåer, som kräver samarbete på ett nytt sätt. Vår målsättning är att Water Research School kommer att ge de unga forskarna en bättre bas för nya lösningar, säger Kenneth M. Persson, forskningschef vid Sweden Water Research och professor vid Lunds universitet.

Forskarskolans mål är att ge doktoranderna bättre kunskap och insikt om samhällets behov, att skapa nätverk för för ökad förståelse för forskning och för livslånga relationer i det kommande yrkeslivet. Forskarskolan vill också förbättra och komplettera pågående och kommande forskning genom att tillföra ett bredare synsätt som inkluderar hållbarhet och sociala värden.

Totalt kommer forskarskolan att omfatta 15 veckors schemalagda heltidsstudier, studiebesök och utlandsbesök. Utbildningen kommer att ambulera mellan de sju universiteten och Sweden Water Research.

Läs en rapport från kick-off mötet här

Om Water Research School

Bakom Water Research School står Svenskt Vatten (via VA-teknik Södra), DRICKS, VA-kluster Mälardalen, Dag&Nät och Sweden Water Research, tillsammans med forskare från sju universitet i Sverige. Kenneth M. Persson, professor vid Lunds universitet och forskningschef vid Sweden Water Research, är huvudsökande i projektet. Forskarskolan drivs från Lunds universitet, avdelningen för Teknisk Vattenresurslära via studierektor Magnus Persson.

Läs mer om forskarskolan på Lunds universitet