Välkommen Simon Gidstedt – ny doktorand!

Vi hälsar vår nya doktorand Simon Gidstedt välkommen till Sweden Water Research. Simon kommer arbeta som industridoktorand med fokus på rening av läkemedel och mikroföroreningar från avloppsvatten.

Simon startade våren 2018 som industridoktorand på Sweden Water Research och kommer arbeta med projektet Less is More som handlar om rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten.Simon Gidstedt doktorand

Han är delaktig i planeringen, byggandet av, och testförsök på en pilotanläggning på Svedala reningsverk utanför Malmö som bland annat kommer ha membranfilter och aktivt kolfilter som reningssteg. Forskningsstudierna bedrivs på VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Bakgrund

Simon blev klar med sin civilingenjörsexamen på LTH våren 2017. Examensarbetet handlade om att undersöka produktionen av flyktiga syror genom hydrolys av avloppsslam från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Han har jobbat som skolguide på flera reningsverk hos VA SYD och som laboratorieingenjör på Sjölunda och Källby avloppsreningsverk hos VA SYD.

 

Tillhör projekt

Less is more