Mikroplastseminarium 8 november, Malmö

Den 8 november hölls ett IWA Sverige-seminarium om mikroplaster i Malmö. Seminariet presenterade ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam. Frågan om vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slamspridning på åkermark togs också upp. En slutsats är att det fortfarande är mycket kunskap som behövs om mikroplaster för att vi ska kunna fatt rätt beslut om åtgärder.

– Det är verkligen jätteroligt att kunna samla så här många med så här bred kompetens, säger HB Wittgren, en av forskningscheferna på Sweden Water Research. Tanken är att bidra till ökad förståelse för orsakerna men också lösningar på problemet med mikroplaster.

Seminariet – som hölls på engelska – lockade både svenska och internationella besökare. Intresset var mycket stort med 150 deltagare, från personer som arbetar med avloppsfrågor inom kommunala VA-organisationer, myndigheter, universitet, forskningsinstitut till företag och näringsliv.

Alla presentationer från seminariet finns samlade här.

Arrangörer av seminariet är IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten, Svenskt Vatten och Sweden Water Research.

Dagen efter seminariet, torsdagen 9 november, anordnade Sweden Water Research en workshop för forskare inom området, med syfte att identifiera angelägna frågor för fortsatt forskning.

Tillhör projekt

BONUS CLEANWATER

Mikroplaster i kretsloppet