”Vattenfrågan har fördjupats, nu ökar vi takten”

Efter snart två månader på jobbet är Sweden Water Researchs nya VD tydlig med sitt budskap: ”Det är dags att takta upp.”

Henrik Aspegren tillträdde som VD för Sweden Water Research i augusti. Han tar över ett bolag som sedan starten 2014 har gått från 0 till 11 anställda, från 5 till 17 doktorander och från att ha hanterat mindre, enkla projekt till att nu koordinera och projektleda avancerade EU-projekt med många olika partners.

– Jag ser att vi är på väg från ett arbetssätt med stor tyngd på tekniska lösningar och ganska smala, nischade projekt, till att jobba på tvärs med strategiskt viktiga områden som möter de globala vattenutmaningarna, säger Henrik Aspegren.

Sweden Water Research deltar idag i ett 40-tal projekt och koordinerar flera av dem. Doktorand-projekten ger viktiga möjligheter att gå på djupet på ett område baserat på en specifik frågeställning. De stora, tvärfunktionella projekten ger å sin sida möjligheten att ta ett helhetsgrepp kring de stora frågorna och koppla ihop forskning med utveckling.

– Vårt sätt att hantera vatten och hur vi ser på vatten håller på att förändras. Klimatförändringar innebär förändrade vattenbalanser och dessa utmaningar är globala, här måste vi arbeta tillsammans och se till hela vattenkedjan, säger Henrik.

Både Sweden Water Research och vattenfrågan har vuxit sedan bolaget bildades. Nu anser Henrik att det är dags att öka takten.

3 punkter – så här ska Sweden Water Research takta upp:

  • Hitta arbetssätt för att hantera komplexa projekt i vardagen.
  • Arbeta nätverksbaserat snarare än utifrån organisation, och låta vision och mål styra.
  • Lyfta blicken och se utanför tekniksfären för att koppla vårt arbete till att lösa vattenutmaningen.

 

Läs mer

Doktorander och medarbetare
Om Sweden Water Research
Pågående projekt