Hur kan ozon och MBBR hjälpa till att rena läkemedelsrester ur avloppsvatten?

På Lundåkra avloppsreningsverk forskar vi i projektet BONUS Cleanwater om hur vi minskar läkemedelsresterna ur avloppsvattnet. Här berättar två av våra doktorander mer om hur det går till med teknikerna MBBR och ozonering.

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Avloppsreningsverken är inte byggda för att ta bort läkemedelsrester, vilket gör att vi behöver hitta nya sätt att rena avloppsvattnet för att inte skada miljö, djur eller människor.

På Lundåkra avloppsreningsverk forskar vi i projektet BONUS Cleanwater om hur vi minskar läkemedelsresterna ur avloppsvattnet. Ellen Edefell och Maja Ekblad är doktorander på Sweden Water Research och berättar mer om sin forskning, med teknikerna MBBR och ozon.

Tillhör projekt

BONUS CLEANWATER

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018