pilot_video

Nya tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester på Lundåkra avloppsreningsverk.