Nyheter – Projektnyheter

Testbädd Ellinge med när avfall stod i nytt fokus

I mitten av mars samlades avfallsintresserade människor från Sveriges alla hörn i Göteborg för konferensen Avfall i Nytt Fokus. Under sessionen som handlade om attityder och potentialer kring slamåtervinning var Dag Lorick med och berättade om Gryaabs syn på pyrolys och om arbetet som utförs i Testbädd Ellinge.
Rostig skylt med texten badning förbjuden

Se Urbana bads webbinarium

Missade du Urbana bads webbinarium? Nu finns det tillgängligt online.

Leveransen av pilotanläggningen är försenad

I april 2022 slöts avtal med det danska företaget Aquagreen om leverans av en ångtork och en pyrolysugn med tillhörande utrustnings till Testbädd Ellinge. Enligt den preliminära tidplanen då skulle piloten startas i december 2022. Driftstart förväntas nu ske i augusti 2023.
Bild på grävd grop med ledningar och 3 personer som arbetar. Personerna bär skyddshjälm och gula tröjor.

Stor potential för flödescytometri för snabbare analyser vid ledningsarbeten

Vad händer med dricksvattnets kvalitet under ett arbete i ledningsnätet? Skulle effektivare analysmetoder kunna hjälpa till att ge snabbare och säkrare ledningsarbeten? Sydvatten, VA SYD och Sweden Water Research har undersökt dessa frågor i en SVU-rapport.

Den mikrobiella bussresan i ny SVU-rapport

Efter nästan två år av provtagning, labbande och skrivande finns nu resultaten från den "mikrobiella bussresan" i en SVU-rapport tillgänglig för Svenskt Vattens medlemmar.

Första studiebesöket till Testbädd Ellinge genomfört!

Testbädd Ellinge har nu tagit emot sitt första studiebesök. En studietur till Sverige inom Food & Bio Cluster Denmark, denna gång med fokus på biokol, genomfördes 26-27 oktober.

Summering av 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Den 11-12 oktober anordnade Testbädd Ellinge den första svenska konferensen om slambiokol i Malmö. Konferensen lockade 122 personer från 14 olika länder.

Snart dags för pyrolyskonferensen 11-12 oktober

11-12 oktober, anordnar Testbädd Ellinge 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar i Malmö med studiebesök till Fårevejle avloppsreningsverk den 13 oktober. Nu har det detaljerade programmet för konferensen släppts!

Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås

Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.

Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge

I mars 2023 räknar vi med att starta pilotanläggningen på Ellinge ARV. Slam från många olika avloppsreningsverk ska torkas och pyrolyseras. Slammen levereras till Ellinge i storsäck.

Nya affärsmöjligheter med biokol

Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.

Studiebesök till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam

Välkommen på studiebesök till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam den 25 maj 2022. Studiebesöket anordnas av projektet Testbädd Ellinge.