Våra nyheter – Projektnyheter

Slambiokolskonferensen söker talare!

Den andra svenska slambiokolskonferensen arrangeras 15-17 oktober 2024 i Malmö. Vi söker nu talare och utställande företag till konferensen.

Stormöte inom Testbädd Ellinge med besök på pilotanläggningen

Ett glatt gäng från Testbädd Ellinges grundorganisation på plats i Eslöv för att diskutera hur arbetet med testbädden går och, inte minst, för att titta på pilotanläggningen.

Examensarbete om biokol i anaerob rötning

Flera vetenskapliga rapporter de senaste åren indikerar att tillsatts av biokol till anaerob rötning kan öka biogasproduktionen och förbättra stabiliteten i processen.
En rad med handfat, en tandborste står på ett av dem

Nytt projekt: Att sätta pris på vatten

Tekniker för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver bredda perspektivet för att nå en hållbar vattenanvändning. Men hur kan vi göra det lönsamt och skapa incitament för fastighetsägare att implementera tekniker som stödjer en mer hållbar vattenanvändning?
En grupp människor i varma jackor på ett snötäckt fält

Kick-off i projektet om fosfortillgänglighet

I början av januari hade Svenskt Vatten Utveckling-projektet Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol sin kick-off-träff.
Gruppfoto av cirka 25 personer

3,6 miljoner från Interreg Baltic Sea Region

Testbädd Ellinge har fått ekonomiskt stöd (3,6 Mkr) från Interreg Baltic Sea Region via deltagande i projektet CiNURGi.
Två kvinnor omgivna av stora rör och tunnor i industriell miljö

Slambiokol som adsorbent av läkemedelsrester

Ett av Testbädd Ellinges första examensarbeten är nu igång! Veronika Jörntell ska titta på slambiokols förmåga att adsorbera läkemedelsrester vid avloppsvattenrening.
Proträtt på man med glasögon

Stort intresse för samfinansiering som idé

Tillsammans med föreningen Klimatkommunerna arrangerade Testbädd Ellinge under onsdagen den 17 januari ett digitalt samtal om slambiokol och samfinansiering.
Tidningsomslag med bild på en man i reflexjacka

Slambiokol väcker stort intresse

Det är många som intresserar sig för Testbädd Ellinge och pyrolys av slam, idag publicerade tidskriften Cirkulation två hela uppslag om detta.
Flygbild över Ellinge Avloppsreningsverk

Ny film om Testbädd Ellinge

Följ med till Testbädd Ellinge på en filmad visning av anläggningen.

Aktuell forskning om slambiokol

Tisdagen den 22 november gjorde projektledare David Gustavsson ett gästspel på projektet Boost Nordic Biogas webbinarium om ”Pyrolysis of sludge to obtain biochar”.
Man i gula reflexkläder står i industriell miljö

Välkommen Hamza, ny drifttekniker på plats!

I två veckor har vår drifttekniker inom Testbädd Ellinge varit på plats på Ellinge ARV. Hamza Rslan heter han och är inhyrd från konsultföretaget Start-up.