Våra nyheter – Projektnyheter

Flygbild över Ellinge Avloppsreningsverk

Ny film om Testbädd Ellinge

Följ med till Testbädd Ellinge på en filmad visning av anläggningen.

Aktuell forskning om slambiokol

Tisdagen den 22 november gjorde projektledare David Gustavsson ett gästspel på projektet Boost Nordic Biogas webbinarium om ”Pyrolysis of sludge to obtain biochar”.
Man i gula reflexkläder står i industriell miljö

Välkommen Hamza, ny drifttekniker på plats!

I två veckor har vår drifttekniker inom Testbädd Ellinge varit på plats på Ellinge ARV. Hamza Rslan heter han och är inhyrd från konsultföretaget Start-up.

VA-guidens podd pratar slambiokol med David Gustavsson

Kan slambiokol vara ett alternativ för att cirkulera fosfor och få till ett giftfritt kretslopp? Vilka för- och nackeldar har pyrolys av slam?

Ny artikel: Påverkas bakteriesamhällena i marina sediment av mänsklig aktivitet?

Artikeln “Marine sediments are identified as an environmental reservoir for Escherichia coli: Comparing signature-based and novel amplicon sequencing approaches for microbial source tracking” undersöker hur bakteriesamhällena i marina sediment förändras längs en kuststräcka, för att försöka avgöra om de påverkas av mänsklig aktivitet.
Kartbild ovanifrån

Utlysning: Tre exjobb inom klimatanpassning av urbana dagvattensystem

De omfattar 30 hp vardera och riktar sig till civilingenjörsstudenter från V och W som genomför en master inom vattensresurshantering samt till studenter inom det internationella masterprogrammet i Water Resources Engineering.
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

Två exjobbare sökes!

Vi har två riktigt spännande förslag på exjobb för för våren 2024.
Skärmdump på flera personer i ett digitalt möte

Workshop om systemanalys av slambiokolssystem

I måndags, den 25 september, anordnade Testbädd Ellinge en digital workshop om systemanalys av slambiokolssystem. Fyra olika forskargrupper, från Danmark, Finland, Norge respektive Sverige, deltog.
En kvinna och två män på rad, alla tittar in i kameran

Hur tillgänglig är fosforn i slambiokolet?

Den 21 september hölls ett förmöte inför projektet Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol i vilket vi ska studera fosfor- och tungmetallupptag i en fyraårig växtstudie. Dorette Müller-Stöver och Jakob Magid besökte då VA SYD och Testbädd Ellinges projektledare David Gustavsson för att diskutera projektet.
Brun jord plöjd i fåror under blå himmel

Slutkonferens Rest till Bäst

En rad resultat presenterades på projektet Rest till Bästs slutkonferens i Malmö förra veckan. 
Stora rostfria rörliknande delar

Testbädd Ellinge: Nu monterar vi piloten

Alla delarna till piloten är på plats på Ellinge och testbädden tas i bruk i höst.
Barn i regnkläder tittar ner i grumligt vatten i ett fat

Ny rapport: Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Kan pedagogiska verksamheter i samhället skapa intresse hos ungdomar så att de väljer att arbeta med vattenfrågor i framtiden?