Nyheter – Projektnyheter

Stor potential för flödescytometri för snabbare analyser vid ledningsarbeten
Vad händer med dricksvattnets kvalitet under ett arbete i ledningsnätet? Skulle effektivare analysmetoder kunna hjälpa till att ge snabbare och säkrare ledningsarbeten? Sydvatten, VA SYD och Sweden Water Research har undersökt dessa frågor i en SVU-rapport.
Den mikrobiella bussresan i ny SVU-rapport
Efter nästan två år av provtagning, labbande och skrivande finns nu resultaten från den "mikrobiella bussresan" i en SVU-rapport tillgänglig för Svenskt Vattens medlemmar.
Första studiebesöket till Testbädd Ellinge genomfört!
Testbädd Ellinge har nu tagit emot sitt första studiebesök. En studietur till Sverige inom Food & Bio Cluster Denmark, denna gång med fokus på biokol, genomfördes 26-27 oktober.
Summering av 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar
Den 11-12 oktober anordnade Testbädd Ellinge den första svenska konferensen om slambiokol i Malmö. Konferensen lockade 122 personer från 14 olika länder.
Snart dags för pyrolyskonferensen 11-12 oktober
11-12 oktober, anordnar Testbädd Ellinge 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar i Malmö med studiebesök till Fårevejle avloppsreningsverk den 13 oktober. Nu har det detaljerade programmet för konferensen släppts!
Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås
Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.
Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge
I mars 2023 räknar vi med att starta pilotanläggningen på Ellinge ARV. Slam från många olika avloppsreningsverk ska torkas och pyrolyseras. Slammen levereras till Ellinge i storsäck.
Nya affärsmöjligheter med biokol
Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.
Studiebesök till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam
Välkommen på studiebesök till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam den 25 maj 2022. Studiebesöket anordnas av projektet Testbädd Ellinge.
Uppskjutet slutseminarium kring effektiv luftning på svenska avloppsreningsverk
Tyvärr kommer vårt planerade slutseminarium kring luftning på avloppsreningsverk bli uppskjutet till hösten. Vi återkommer så snart vi har förslag på nya datum.
En god jul för Future City Flow – nu implementerar vi!
Future City Flow har beviljats 9,3 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att fortsätta utvecklingen och implementeringen av ett beslutsstödsystem som kommer att bidra med såväl tydliga miljövinster som ekonomiska vinster när hanteringen av tillskottsvatten kliver in i framtiden.
Nu söker vi controller!
Sweden Water Research växer och söker nu en controller till projektverksamheten. Välkommen att söka tjänsten senast den 13 september!