Nyheter – Projektnyheter

Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås
Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.
Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge
I mars 2023 räknar vi med att starta pilotanläggningen på Ellinge ARV. Slam från många olika avloppsreningsverk ska torkas och pyrolyseras. Slammen levereras till Ellinge i storsäck.
Nya affärsmöjligheter med biokol
Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.
Studiebesök till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam
Välkommen på studiebesök till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam den 25 maj 2022. Studiebesöket anordnas av projektet Testbädd Ellinge.
Uppskjutet slutseminarium kring effektiv luftning på svenska avloppsreningsverk
Tyvärr kommer vårt planerade slutseminarium kring luftning på avloppsreningsverk bli uppskjutet till hösten. Vi återkommer så snart vi har förslag på nya datum.
En god jul för Future City Flow – nu implementerar vi!
Future City Flow har beviljats 9,3 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att fortsätta utvecklingen och implementeringen av ett beslutsstödsystem som kommer att bidra med såväl tydliga miljövinster som ekonomiska vinster när hanteringen av tillskottsvatten kliver in i framtiden.
Nu söker vi controller!
Sweden Water Research växer och söker nu en controller till projektverksamheten. Välkommen att söka tjänsten senast den 13 september!
Reco lab: Sustainable management of domestic wastewater and food waste
The new residential area Oceanhamnen (The Ocean Harbour) in Helsingborg, is connected to three separate wastewater pipes; one vacuum pipe for toilets, one for food waste and a third pipe for the remaining greywater (showers, dishwashing and sinks). The separation of wastewater at the source enables recovery of resources from wastewater at Sweden’s first recovery plant; Reco lab.
Pilotanläggning för läkemedelsrening på Svedala avloppsreningsverk
Under 2018 pågick byggnationen av pilotanläggningen i Svedala. Nu är den äntligen klar, installerad och redo för att tas i drift. Med hjälp av den och två andra piloter, ska energi- och kostnadseffektiva tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester undersökas.
Forskare på Sweden Water Research och ESS uppmärksammas för studie om hur Bisfenol A påverkar vattenfilter
Nu lyfter amerikanska media projektet kring Bisfenol A och påverkan på vattenfilter. Sweden Water Research forskarna Alfredo Gonzalez-Perez och Kenneth Persson arbetar med projektet.
Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet
En rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.
Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster
Nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Det nya projektet kommer handla ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.