svu-rapport_2016-07

Statusbedömning av ledningsnät
Författare: Kenneth M Persson, Sydvatten och Sweden Water Research; Maria Rindelöv, Sydvatten; Roberto Grassi, Grad