Simon Gidstedt

PhD student

Biography

Simon började som industridoktorand på Sweden Water Research våren 2018 med projektet Less is More som handlar om rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten.

Han är delaktig i planeringen, byggandet av, och testförsök på en pilotanläggning på Svedala reningsverk utanför Malmö som bland annat kommer ha membranfilter och aktivt kolfilter som reningssteg. Forskningsstudierna bedrivs på VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Simon blev klar med sin civilingenjörsexamen på LTH våren 2017. Examensarbetet handlade om att undersöka produktionen av flyktiga syror genom hydrolys av avloppsslam från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Han har jobbat som skolguide på flera reningsverk hos VA SYD och som laboratorieingenjör på Sjölunda och Källby avloppsreningsverk hos VA SYD.

Training

Civilingenjörsexamen i Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola med inriktning på vattenresurshantering.

Relaterade publikationer

Gidstedt S. (2017) Production of volatile fatty acids by hydrolysing sludge from Sjölunda WWTP. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Show publication