Stina Karlsson

Research Engineer

Biography

Jag jobbar som forskningsingenjör i projektet Less Is More. Min forskning fokuserar kring reduktion av mikroföroreningar i avloppsvatten. Jag har en civilingenjörsexamen i Ekosystemteknik vid LTH.

Training

Civilingenjörsexamen i Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola