Sweden Water Research Day 2023

Coming up! Our yearly conference the Sweden Water Research Day.

The main part of the Sweden Water Research Day is held in swedish.

FROM THE PROGRAMME
8AM – 9AM Breakfast and mingle for those participating at Stadshallen in Lund

9AM – 12.30PM

Att minska vattenförbrukningen står högt på agendan när vi pratar klimatanpassning och samhällsutveckling. Men vad är det för vatten vi ska minska användningen av? Och varför?

Maria Wolrath-Söderberg, docent i retorik, om målkonflikter, spänningar, värdekrockar och i förhållande till stora samhällsutmaningar.

Data, data, data – till vad?

Hur plockar vi russinen ur (avlopps)kakan?

12.30PM Lunch for those participating at Stadshallen in Lund

Qustions? Contact info@swrab.se

Register here.