Swedenwaterresearch logotype drop
Newest updates from Testbed Ellinge

Testbed Ellinge news and events

News and events

Expression of interest – dry and pyrolyse your sludge in Testbed Ellinge

In August 2023, the pilot facility within the Testbed Ellinge project will begin its operation. The project is now looking for interested wastewater utilities that want to send their sludge to the facility.

EBI is working to include sludge biochar in the FPR

Since the summer of 2022, the EU's Fertilising Products Regulation (FPR) has been in place for fertilisers within the EU. Sewage sludge as a substrate for pyrolysis which can then be used as fertilizer, sludge biochar, is not included in the FPR. The European Biochar Industry (EBI) has now published a position paper regarding the pyrolysis of sewage sludge and sludge biochar.

The delivery of the pilot plant is delayed

In April 2022, an agreement was signed with the Danish company Aquagreen for the delivery of a steam dryer and a pyrolyser with associated equipment to Testbed Ellinge. According to the preliminary timetable then, the pilot would start in December 2022. The start of operation is now expected to take place in August 2023.

First study visit to Testbed Ellinge completed!

Testbed Ellinge has now organised its first study visit. A study trip to Sweden within the Food & Bio Cluster Denmark, this time with a focus on biochar, was carried out on 26-27 October.

Summary of the 1st SCSSB

On October 11-12, Testbed Ellinge organised the 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar in Malmö. The conference attracted 122 people from 14 different countries.

1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Welcome to the 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar in Malmö, on 11-12 October.

Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås

Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.

Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge

För någon vecka sedan testade vi på Ellinge ARV om det funkar för oss på verket att föra det avvattnade slammet från slamutlastningen till en storsäck. Det gick bra!

Första svenska konferensen om slambiokol

Välkommen till den första svenska konferensen om slambiokol, som hålls i Malmö den 11-12 oktober 2022.

Studiebesöket till Nordens första fullskala lockade många

Den 25 maj anordnade Testbädd Ellinge ett studiebesök till det danska företaget Aquagreens huvudkontor och pilotfaciliteter i Roskilde samt till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam i fullskala på Fårevejle Renseanlæg som driftas av Odsherred Forsyning.

Nya affärsmöjligheter med biokol

Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.