Swedenwaterresearch logotype drop
Newest updates from Testbed Ellinge

Testbed Ellinge news and events

News and events

How plant available is the phosphorus in the sludge biochar?

Thursday 21 September, we had a pre-meeting for the project Phosphorus availability in sludge and sludge biochar, in which we will study phosphorus and heavy metal uptake in a four-year frame study. Dorette Müller-Stöver and Jakob Magid visited VA SYD and Testbed Ellinge's project manager David Gustavsson yesterday to discuss the project.

The pilot is now being assembled at Ellinge

In the second half of November, Aquagreen will start testing the plant with sludge and we at VA SYD hope to be able to take over the plant just before Christmas. Dansk Stålmontage carries out the assembly of machinery and pipes. Da-Tek manages the electrical installation of the pilot plant.

Final conference for the Rest till Bäst project

A range of results were presented at the project Rest till Bäst final conference in Malmö on 13 September. Testbed Ellinge presented its project at the conference at a standing table during the breaks, but David Gustavsson also participated in a panel discussion on stage where the purposes and goals of the testbed were highlighted.

The 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Next year, 15-17 October 2024, it's for the 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar. This time the conference is held in the Medborgarhuset in Eslöv, just north of Malmö, with a study visit to the pilot plant at the Ellinge Wastewater Treatment Plant during the last day.

Testbed Ellinge presented at the Biochar Summit 2023

At the Biochar Summit 2023 in Helsingborg, during the Sewage Sludge Pyrolysis in the FPR workshop, several researchers presented their work on sewage sludge biochar. One of them was the project leader of Testbädd Ellinge. Read a brief summary here.

Expression of interest – dry and pyrolyse your sludge in Testbed Ellinge

In August 2023, the pilot facility within the Testbed Ellinge project will begin its operation. The project is now looking for interested wastewater utilities that want to send their sludge to the facility.

EBI is working to include sludge biochar in the FPR

Since the summer of 2022, the EU's Fertilising Products Regulation (FPR) has been in place for fertilisers within the EU. Sewage sludge as a substrate for pyrolysis which can then be used as fertilizer, sludge biochar, is not included in the FPR. The European Biochar Industry (EBI) has now published a position paper regarding the pyrolysis of sewage sludge and sludge biochar.

The delivery of the pilot plant is delayed

In April 2022, an agreement was signed with the Danish company Aquagreen for the delivery of a steam dryer and a pyrolyser with associated equipment to Testbed Ellinge. According to the preliminary timetable then, the pilot would start in December 2022. The start of operation is now expected to take place in August 2023.

First study visit to Testbed Ellinge completed!

Testbed Ellinge has now organised its first study visit. A study trip to Sweden within the Food & Bio Cluster Denmark, this time with a focus on biochar, was carried out on 26-27 October.

Summary of the 1st SCSSB

On October 11-12, Testbed Ellinge organised the 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar in Malmö. The conference attracted 122 people from 14 different countries.

1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Welcome to the 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar in Malmö, on 11-12 October.

Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås

Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.

Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge

För någon vecka sedan testade vi på Ellinge ARV om det funkar för oss på verket att föra det avvattnade slammet från slamutlastningen till en storsäck. Det gick bra!

Första svenska konferensen om slambiokol

Välkommen till den första svenska konferensen om slambiokol, som hålls i Malmö den 11-12 oktober 2022.

Studiebesöket till Nordens första fullskala lockade många

Den 25 maj anordnade Testbädd Ellinge ett studiebesök till det danska företaget Aquagreens huvudkontor och pilotfaciliteter i Roskilde samt till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam i fullskala på Fårevejle Renseanlæg som driftas av Odsherred Forsyning.

Nya affärsmöjligheter med biokol

Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.