Newest updates from Testbed Ellinge

Testbed Ellinge news and events

News and events

First study visit to Testbed Ellinge completed!

Testbed Ellinge has now organised its first study visit. A study trip to Sweden within the Food & Bio Cluster Denmark, this time with a focus on biochar, was carried out on 26-27 October.

Summary of the 1st SCSSB

On October 11-12, Testbed Ellinge organised the 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar in Malmö. The conference attracted 122 people from 14 different countries.

1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Welcome to the 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar in Malmö, on 11-12 October.

Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås

Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.

Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge

För någon vecka sedan testade vi på Ellinge ARV om det funkar för oss på verket att föra det avvattnade slammet från slamutlastningen till en storsäck. Det gick bra!

Första svenska konferensen om slambiokol

Välkommen till den första svenska konferensen om slambiokol, som hålls i Malmö den 11-12 oktober 2022.

Studiebesöket till Nordens första fullskala lockade många

Den 25 maj anordnade Testbädd Ellinge ett studiebesök till det danska företaget Aquagreens huvudkontor och pilotfaciliteter i Roskilde samt till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam i fullskala på Fårevejle Renseanlæg som driftas av Odsherred Forsyning.

Nya affärsmöjligheter med biokol

Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.