Publikation details: Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk. En kunskapssammanställning. (In Swedish)

Bengtsson, S., de Blois M., Flodin, J., Olsson, J., Jonstrup, M., Myring, K., Johansson, J., Wilén, B.-M., Gustavsson, D.J.I. (2017) Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk. En kunskapssammanställning. (In Swedish) Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2017-19.,

Show publication