Publikation details: Biologisk rening av organiska mikroföroreningar – En jämförande studie i fullskala av aerobt granulärt och aktivt slam

Wilén, B.-M., Burzio, C., Ekholm, J., Svahn, O., Persson, F., Modin, O., de Blois, M. & Gustavsson, D.J.I. (2022) Biologisk rening av organiska mikroföroreningar – En jämförande studie i fullskala av aerobt granulärt och aktivt slam Svenskt Vatten Utveckling,

Show publication