Publikation details: Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö. (In Swedish).

Haghighatafshar S., Roldin M. & Sörensen, J. (2016) Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö. (In Swedish). Forsknings- och innovationskonferens för hållbar dagvattenhantering, November 20-December 1, 2016, Stockholm, Sweden.,