Publikation details: Hvordan forbedre avløpsrensing i urbane områder og samtidig oppnå økt gjenbruk av plantenæringsemner. Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

Gustavsson D. (2019) Hvordan forbedre avløpsrensing i urbane områder og samtidig oppnå økt gjenbruk av plantenæringsemner. Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen. Norwegian seminar in a forum for circular economy in the Norwegian wastewater business. Oslo, Norway, November 13, 2019.,