Publikation details: Infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning. Underlag för en drifthandbok (in Swedish).

Hägg, K., Persson, KM., Persson T., Zhao, Q. (2018) Infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning. Underlag för en drifthandbok (in Swedish).  Svenskt Vatten (SVU). Rapport nr 2018-11,