Publikation details: Stora avlopp och kretslopp – dagens och morgondagens teknik. (In Swedish)

Gustavsson, D.J.I. (2017) Stora avlopp och kretslopp – dagens och morgondagens teknik. (In Swedish) Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp (VAK). 16-18 mars 2017, Norrköping, Sverige.,