Publikation details: UV och dess effekt i dricksvattenproduktion (in Swedish).

Pullerits, K. (2017) UV och dess effekt i dricksvattenproduktion (in Swedish).  Svenskt vatten, Forskning- och innovation för säkert dricksvatten, Stockholm, Sverige,