Ellinor Frank

PhD student

Biography

Ellinor har varit delaktig i projektet Urbana Bad sedan 2019. Delaktigheten i projektet fortsatte under examensarbetet under våren 2020. Efter examen i juni 2020, arbetar hon nu vidare med projektet som industri-doktorand med planerad licentiat-examen i augusti 2022. Ellinors del i projektet är (och har varit) att analysera Next Generation Sequencing-data genererad från havsbotten-sediment och vatten i Öresund.

Syftet med analysen är att utvärdera sedimentens roll i spridning och återsuspension av bakterier, samt undersöka kopplingar mellan möjliga spridningspunkter av fekala bakterier och sedimentens mikrobiella samhällen. Resultat från dessa analyser ska användas som underlag för att avgöra kvalitén av badvattnet längs Skånes västkust, och om möjligt hitta lösningar på de problem som orsakar dålig vattenkvalité.

Training

Civilingenjörsexamen i Bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola med specialisering i molekylär bioteknik.