Sandy Chan

Process engineer, Sydvatten (parental leave)

Biography

Jag är disputerad inom teknisk mikrobiologi vid Lunds Tekniska Högskola och är i grunden en civilingenjör inom bioteknik med inriktning molekylär bioteknik. Under mina år som doktorand forskade jag om biofilmen i olika dricksvattensystem, från infiltrationsdammar och långsamfilter till ledningsnätet. Efter forskarutbildningen fick jag möjligheten att fortsätta min forskning genom min anställning som jag har idag som processingenjör på Sydvatten.

Forskningen har gett mig nya metoder och tekniker, framförallt molekylära analysmetoder för att kunna studera bakterier i dricksvatten vilket står till grund för mitt forskningsarbete framåt. Jag har fokus på kemiska och särskilt mikrobiologiska risker inom dricksvatten och brinner för drickvattenkvalité och har som ambition att kunna bidra till den framtida utvecklingen inom dricksvatten med kvalitén i fokus.

Training

PhD 2018 at Lund University on "Processes governing the drinking water microbiome"

Relaterade publikationer

Chan S. (2016) The invisible world in a glass of water. Master class presentation, The Bridge summit 2016 Pushing Humanity Forward by Linking Science and Business, Lund, Sweden, June 22-23, 2016.,

Chan S., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Biofilms in infiltration ponds and the impact of raw water and organic matter. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Pullerits K., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Impact of washing on the bacterial community in produced drinking water from new and existing sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Rådström P., Persson K. & Paul C. (2016) The establishment of bacterial community in two new slow sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan, S. (2018) Processes governing the drinking water microbiome Department of Chemistry, Lund University,

Show publication