Tage Rosenqvist

PhD student

Tage är sedan hösten 2020 doktorand inom Teknisk Mikrobiologi vid LTH. Hans forskning är fokuserad på hållbar vattenrening med hjälp av långsamfilter. Under sin forskarutbildning kommer han att använda bioinformatiska verktyg för att utveckla vår förståelse för långsamfilternas komplexa biologi.

Tage tog sin civilingenjörsexamen i Bioteknik vid LTH under våren 2020. Hans examensarbete undersökte svampsamhällen i Ringsjöverkets långsamfilter i Stehag.

Civilingenjörsexamen i Bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola