Event

Här hittar du seminarier och konferenser som Sweden Water Research ordnar eller är medarrangör till.

Utöver dessa event deltar våra forskare med presentationer och annat på många olika konferenser, du hittar dem här.

Se pågående event
CITIES, RAIN AND RISK

Konferensen där alla pratar om vädret. Välkommen till en internationell konferens om skyfall och dagvatten i urbana miljöer

Avslutningsseminarium Future City Flow

Välkommen till Öresundsverket den 5 juni, kl 10-12.30, där vi i projektet Future City Flow berättar om vårt arbete. Vi kommer att visa nya applikationer och prata om hur de kan tillämpas hos vattenbolag och i kommunens stadsplanering.

Halvtidsseminarium Maja Ekblad

Välkommen på halvtidsseminarium 14/1 med Maja Ekblad kring ”Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten”.

Forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster

Välkomna till Malmö när den fjärde Sweden Water Research-dagen går av stapeln i samarbete med Svenskt Vattens forsknings- och innovationskonferens!

MACRO slutseminarium

Anmäl dig för resultat och slutsatser från projektet MACRO,