Event

Vi på Sweden Water Research är årligen involverade i flera olika evenemang, både som arrangör, medarrangör eller deltagare.

Se pågående event
Halvtidsseminarium Simon Gidstedt

Halvtidsseminarium för Simon Gidstedts doktorandarbete, om avskiljning av läkemedelsrester med membranfiltrering och aktivt kol. Presentationen kommer att hållas på engelska med efterföljande diskussion på svenska….

Digital lunch med Sweden Water Research

Fyra lunchseminarier i maj för kollegor på våra ägarbolag.

Licentiatseminarium Rubén Juaréz Camara

Industridoktorand Rubén Juaréz Camara, presenterar sin licentiatavhandling ”Ozonation in advanced wastewater treatment – Pharmaceutical removal, modelling and bromate mitigation” den 29 april.

Mittseminarium för Jennifer Ekholm

Välkommen att lyssna på Jennifer Ekholms mittseminarium, Study of aerobic granular sludge and activated sludge in full-scale. Diskussionsledare är Simon Bengtsson, Promiko. Tid: 20 januari…

Disputation Kristofer Hägg

Kristofer Hägg försvarar sin avhandling “Modern Artificial Recharge Plants – Combining chemical flocculation with aquifer recharge”.