Climate Change: Water, Responsibilities and Actions

Välkommen till en eftermiddag där tre framstående forskare pratar om omställningen till en okänd framtid. Seminariet är gratis och hålls på engelska med följande talare:

Läs mer

Invitation – Climate Change Water Responsibilities and Actions