Climate Change: Water, Responsibilities and Actions

Välkommen till en eftermiddag där tre framstående forskare pratar om omställningen till en okänd framtid. Seminariet är gratis och hålls på engelska med följande talare:

  • Climate Change, Water and Energy – they are all related! Gustaf Olsson
  • Climate Action: Why Some Countries are Poorly Rated? Zaini Ujang
  • Why care about responsibility in climate adaptation? Åsa Knaggård
  • ECOSHIFT: From Climate Action to Climate Culture Zaini Ujang

Läs mer

Invitation – Climate Change Water Responsibilities and Actions