ATC6FVMLTU

händer som kupar sig för att ta vatten ur en sjö