Disputation Clemens Klante

Fredagen den 9 juni klockan 10.15 disputerar Clemens Klante, industridoktorand på Sweden Water Research och forskare vid Lunds Tekniska Högskola, med avhandlingen ”Hydrophysical processes governing brownification – A case study of Lake Bolmen, Sweden”.

Avhandlingen syftar till att förstå hur hydrologin och hydrauliken vid sjön Bolmen påverkar och hur det påverkar brunifiering av vattnet. Dessutom har han undersökt hur hydrodynamik mellan klimat, regn, säsongsvariationer och speciella väderförhållanden påverkar sjösystemet.

Huvudhandledare har varit Magnus Larson, professor, Avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola och bihandledare har varit Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten och professor, Avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola.

Fakultetsopponent är professor Rolf David Vogt, Norsk Institutt for Vannforskning, Norge.

Avhandlingen finns att läsa här.

Följ disputationen online här.