Disputation Jing Li

Välkommen till Jing Lis disputation. Opponent är Daniel Hellström, i betygskommittén sitter Antonia Liess, Högskolan i Halmstad, Karin Rengefors, Lund University och Virginie Palladier, Universite de Limoges. Ordförande är Peter Dahlqvist, SGU.