Disputation Maja Ekblad

Onsdagen den 24 maj klockan 10.00 disputerar Maja Ekblad, doktorand på Lunds Tekniska Högskola/Sweden Water Research, med avhandlingen ”Removal of organic micropollutants from wastewater in a Swedish context”.

Avhandlingen har undersökt avancerad avloppsvattenrening med ozon för rening från organiska mikroföroreningar vid svenska reningsverk. Michael Cimbritz (LTH) har varit huvudhandledare, Marinette Hagman (DHI) och Kai Bester (Aarhus University) biträdande handledare.

Du hittar avhandlingen på den här länken.

Följ disputationen online här.