Disputation Maja Ekblad

Onsdagen den 24 maj klockan 10.00 disputerar Maja Ekblad, doktorand på Lunds Tekniska Högskola/Sweden Water Research, med avhandlingen ”Removal of organic micropollutants from wastewater in a Swedish context”.

Avhandlingen har undersökt avancerad avloppsvattenrening med ozon för rening från organiska mikroföroreningar vid svenska reningsverk. Karin Jönsson (LTH) har varit huvudhandledare, Michael Cimbritz (LTH), Marinette Hagman (DHI) och Kai Bester (Aarhus University) biträdande handledare.

Disputationen kan också följas online, länk kommer snart.