Disputation Salar Haghighatafshar

Fredagen den 25 oktober kl 9.15 försvarar Salar Haghighatafshar sin avhandling ”Blue-green stormwater systems for citywide flood mitigation – Monitoring, conceptualization, modeling, and evaluation”. Opponent är Professor Wolfgang Rauch, Department of Infrastructure Engineering, University of Innsbruck.

Det generella målet med denna avhandling var att utveckla en metodik och ett verktyg för att studera hur vi med blågröna lösningar kan minska  risken för och konsekvenserna av översvämningar i en hel stad.

För att kunna uppnå detta mål togs fyra viktiga steg:

Studien visade att blågröna dagvattensystem kraftigt kan minska utflödet från ett område till ett ledningsnät. Det visades också att utflödet beror på i vilken ordning de blågröna lösningarna är placerade i systemet. Men det kan vara så att översvämningsrisken till och med ökar om de blågröna systemen inte införs på ett genomtänkt sätt i städer.