Halvtidsseminarium Ellen Edefell

Välkomna till Ellen Edefells halvtidsseminarium den 22 september kl 10.30. Ellen kommer att berätta om biologiska bärarprocesser och aktivt kol, och hur de kan användas för rening från organiska mikroföroreningar på reningsverk.

Seminariet kommer hållas på Kemicentrum sal KC:B. Presentationen kommer ges på engelska och efterföljande diskussion främst på svenska. Antalet platser i lokalen är begränsat – anmäl dig till ellen.edefell@swrab.se. Välkommen!