Halvtidsseminarium Maja Ekblad

Maja Ekblad har kommit halvvägs in i sina doktorandstudier – ”Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten”.

Den 14 januari 10.00–11.00 (fika 11.00–11.30) hålls halvtidsseminarium med Ann Mattsson från Gryaab och Mikael Scott från Primozone som granskare.

Plats: Lokal M, våning 0, Kemicentrum, LTH

I anslutning till halvtidsseminariet ges 13.00–14.00 dessutom information om aktiviteter inom avancerad rening av avloppsvatten och forskning om organiska mikroföroreningar vid Institutionen för kemiteknik, LTH. Det nyligen avslutade projektet RESVAV samt de pågående projekten Cleanwater och Less is More presenteras.

Plats: Institutionen för kemiteknik (byggnad 3), biblioteket våning -1, Kemicentrum, LTH.

Anmälan: Seminarierna är öppna för alla, men för att veta att stolarna och fikan räcker till alla, vänligen anmäl dig till ann.moen@chemeng.lth.se senast 9 januari 2019. Ange om du medverkar både för- och eftermiddag eller bara vid ett av seminarierna.