IWA Sverige konferens om biofilm i dricksvatten

Välkommen till Lund den 18 januari, för att få veta mer om biofilm i dricksvattenproduktion och distribution. Konferensen hålls på engelska och är ett kunskapshöjande seminarium för svenska och internationella intressenter inom både offentlig och privat sektor, NGOs och akademi. Några av huvudrubrikerna är:
• Dynamics of bacterial communities in fresh water and biofilms
• Biofilms in pipes and distribution systems
• Understanding biofilm function in water treatment
• Engineering biofilms

Anmäl dig senast 11 januari

Här hittar du all information, program och länk till registrering.

Konferensen arrangeras av

IWA Sverige
Sweden Water Research
Lunds universitet
Svenskt Vatten