IWA Sverige-seminarium om mikroplaster

Provtagning i jord. Doktoranden Emma Fältström skrapar av en spade.

Emma Fältström, doktorand, tar jordprover.

Seminariet syftar till att presentera ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam samt vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slamspridning på åkermark. Seminariet är till för dig som arbetar med avloppsfrågor inom kommunal VA-organisation, myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Seminariet hålls på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29 i Malmö, se på karta var det är.

Seminariet ordnas av IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten, Svenskt Vatten och Sweden Water Research.

Dagen efter seminariet, torsdagen 9 november, anordnar Sweden Water Research en workshop för forskare inom området, med syfte att identifiera angelägna frågor för fortsatt forskning.

Programmet hittar du här.

Anmäl dig här.