Licentiatseminarium Emma Fältström

Emma Fältström lägger fram sin licentiatavhandling “Towards the Control of Microplastic Pollution in Urban Waters” den 30/11 2020 kl 10.00-11.30. Opponent: Sverker Molander, Chalmers.

Seminariet hålls på Linköpings universitet, men möjlighet att delta digitalt kommer finnas. Mer information kommer.