Licentiatseminarium för Simon Gidstedt

Simon Gidstedt är doktorand på Sweden Water Research och håller sitt licentiatseminarium den 18 mars klockan 13.15.

Simons forskning handlar om behandling av kommunalt avloppsvatten med kemiska och fysiska processer, närmare bestämt kemisk flockning och fällning följt av filtrering med mikrosil och membran samt adsorption med aktivt kol. Fokus låg på att se hur väl läkemedelsrester kan avskiljas i en behandling med aktivt kol i denna typ av processkedja och att se hur mycket organiskt material som kan avskiljas från avloppsvattnet genom filtrering för att sedan användas till biogasproduktion.

Titel på avhandling: Physicochemical Treatment of Municipal Wastewater – From Direct Membrane Filtration to Adsorption of Organic Micropollutants.

Opponent: Kerstin Hoyer, VA SYD.

Det är möjligt att medverka som åhörare både på plats och online.

Seminariet nås via denna länk