MACRO slutseminarium

På höstens mest spännande konferens om framtidens avloppssystem redovisas resultat och slutsatser från projektet MACRO.

  • Vad är kunskapsläget om teknik och miljönytta för källsortering av lopp och matavfall?
  • Vilka erfarenheter finns från de första större projekten i Sverige och Europa?
  • Vilka nyttor ska framtidens avloppssystem skapa och hur ska vi styra mot cirkulära systemlösningar?

Mer info om konferensen

Läs mer om MACRO