No more Atlantis

Konferensen hålls på engelska

Torsdagen den 23 november, heldag
Palaestra, Lund

Vatten är ämnet för den tvådagarskonferens som äger rum i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum. Här diskuteras aktuella forskningsresultat från LTH om stadens framtida infrastruktur, som översvämningskontroll och statusbestämning av ledningsnäten.

Vem är seminariet för?

Forskare inom vattensektorn, miljövetare, stadsplanerare, vattentjänstföretag, övrig industri, försäkringsbolag, byggherrar och allmänhet. Konferensen hålls på engelska.

Arrangörer är Vattenportalen, avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid LTH och Sweden Water Research.

Kombinera gärna No more Atlantis med Sweden Water Research-dagen som ordnas i direkt anslutning, den 24 november.

Kontakt: jing.li@tvrl.lth.se

Detaljerat program hittar du här.