Stor medverkan på NORDIWA

Sweden Water Research medverkar på bred front i den 18:e Nordic Wastewater Conference, NORDIWA. Bland talarna finns doktoranderna Ashley Hall, Elin Ossiansson, Emma Fältström och Isabel Erb samt nyblivna doktorn Maja Ekblad. Doktorand Sara Roths forskning presenteras av hennes handledare Salar Haghighatafshar.

Därutöver återfinns forskningsledarna David Gustavsson och Simon Bengtsson. Slutligen arrangerar Sweden Water Research tillsammans med Svenskt Vatten av en klimatanpassningsworkshop.

Allt om konferensen och hela programmet finns här.