Slutkonferens för FanpLESStic-Sea

Välkommen på den digitala slutkonferensen för projektet FanpLESStic-Sea. Projektet syftar till att öka kunskapen och minska föroreningarna av mikroplaster, med fokus på Östersjön. FanpLESStic-sea finansieras av EU Interreg och består av partners från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Tillsammans arbetar vi för en bättre miljö i Östersjön.

Slutkonferensen äger rum digitalt den 30 november kl 9-16. Under dagen kommer projektet att dela med sig av resultat och lärdomar samt globala, lokala och europeiska perspektiv och lösningar på mikrokplatsproblematiken.

Mer information och fullständigt program hittar du här