INSTÄLLT Slutseminarium för projektet ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk (Stockholm)

INSTÄLLT pga Coronapandemin! Vi återkommer med nya datum.

 

Många svenska avloppsreningsverk har potential att minska sin energianvändning, och luftningen är en viktig del att fokusera på. Projektet Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk (ELSA) som nyligen avslutades har resulterat i en SVU-rapport som kan bidra till att höja kunskapsnivån kring luftningen i VA-branschen.Under seminariet kommer de huvudsakliga innehållet och slutsatserna från SVU-rapporten presenteras.

Anmälan senast 20 mars

Anmäl dig till ett av seminarierna senast den 20 mars, via denna registreringslänk.

Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk.

Det är allmänt känt att luftning ofta står för den största delen av elenergianvändningen på våra kommunala avloppsreningsverk. Men hur kan energianvändningen minskas i en befintlig anläggning? Och hur bör en ny luftningsanläggning designas för bästa möjliga effektivitet? Vilka krav kan ställas vid en upphandling och hur kan dessa verifieras vid installation? För att nå energieffektiv luftning är det många perspektiv som behöver beaktas.

Under seminariet kommer huvudsakligt innehåll och slutsatser från SVU-rapporten att presenteras. Luftningssystemets uppbyggnad och funktion med olika typer av utrustning kommer att presenteras liksom de faktorer som påverkar energianvändningen vid luftning. Principerna för dimensionering och utformning av luftarsystem och blåsmaskiner kommer belysas liksom vad som är viktigt att tänka på vid kravställning. Upphandling baserat på livscykelkostnad står i centrum och exempel ges för möjligheterna att kontrollera den utlovade prestandan.

Målgrupp

Processingenjörer och driftpersonal på avloppsreningsverk samt leverantörer och konsulter inom avloppsvattenrening.

Preliminär dagordning

13:00-13:15 Inledning med bakgrund till ELSA-projektet (David Gustavsson, Sweden Water Research/VA SYD)
13:15-14:00 Energieffektiv luftning – Luftningsutrustning, faktorer som påverkar energianvändningen, design (Simon Bengtsson, Promiko)
14:00-14:30 Fika och möjlighet att diskutera med leverantörer
14:30-15:00 Energieffektiv luftning – Styrning, drift, underhåll och upphandling (Simon Bengtsson, Promiko)
15:00-16:00 Tid för frågor och diskussion