Sweden Water Research-dagen 2023

Vi ses sista fredagen i november, dagen är kostnadsfri, precis som vanligt.

Program: Det vattensmarta samhället

8.00 – 9.00 Registrering med frukost och mingel

Välkommen! VD Henrik Aspegren och moderatorer Ellen Edefell och Markus Fröjd

(Dricks)vattenförbrukning

Att minska vattenförbrukningen står högt på agendan när vi pratar klimatanpassning och samhällsutveckling. Men vad är det för vatten vi ska minska användningen av? Och varför?

Maria Wolrath-Söderberg, docent i retorik, om målkonflikter, spänningar, värdekrockar och i förhållande till stora samhällsutmaningar

 • Hållbar vattenanvändning – på riktigt! Åsa Håkansson, Sydvatten
 • Återvinning av vatten – teknik och kvalitet Maria Takman, Lunds tekniska högskola
 • Från avlopp till industri – drivkrafter för omställning Mårten Strömberg, Boliden
 • Återvinning av vatten – bortom tekniken Martin Kylefors, VA SYD

Fikapaus

 • Blågröna dagvattenlösningar i vardagen FILM, Misagh Mottaghi, Lunds tekniska högskola och nybliven doktor

Data, data, data – till vad?

Hur hanterar vi nya typer av data och hur använder vi den data vi redan har på bästa sätt? Det är lätt att samla stora mängder data, men vad ska vi ha de till?

 • Hydrofysiska processer som styr brunifiering Clemens Klante, Sydvatten och nybliven doktor
 • Hur mycket data är för mycket data? Sandy Chan, Sydvatten och Ingemar Clementson, NSVA

Hur plockar vi russinen ur avloppskakan?

I avloppsvattnet finns sånt vi vill ta bort och sånt vi vill ta vara på – hur löser vi det? Möjligheter, förutsättningar, behov och efterfrågan.

 • Vägen till avloppsvatten utan mikroföroreningar Samtal mellan Ellen Edefell och Maja Ekblad, VA SYD och nybliven doktor
 • Mikroplast i staden – spridningsvägar och ansvar Emma Fältström, Linköpings universitet och blivande doktor
 • Pyrolysanläggningen i Testbädd Ellinge FILM, David Gustavsson, VA SYD
 • RecoLabs näringspellets in action – resultat från lantbruk Hamse Kjerstadius, NSVA
 • Gult guld till urinpellets FILM, Jenna Senecal, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Näring tillbaka från stad till land Samtal mellan Sven-Erik Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet och Hamse Kjerstadius, NSVA

12.30 Mingellunch i foajén

Frågor? Kontakta info@swrab.se

Missade du dagen? Då kan du se den i efterhand på den här länken.