Watermatex 2019

Välkommen på konferensen Watermatex i Köpenhamn. Sweden Water Research deltar i konferensens programkommitté.

Watermatex arrangeras vart fjärde år och fokuserar på olika typer av modeller för att lösa problem inom vattenrelaterade områden såsom dricksvattenproduktion och -distribution, avloppsvattenrening, ledningsnät, ytvatten och grundvatten. Målet är att främja användandet av matematiska metoder för modellering, simulering, databehandling, systemanalys och beslutsanalys inom hela vattensektorn.

Skicka in abstracts senast den 1 mars och anmäl dig 1 april för att garantera en plats.

Läs mer om konferensen på WATERMATEX:s hemsida

Konferensens teman är:

Big data and machine learning
Digitalization of water
(Bio-)chemical process modelling
Computational fluid dynamics
Resource recovery
Drinking water systems
Sewer networks
Receiving water systems
Plant-wide and integrated assessment
Holistic evaluation (LCA, circular economy and socio-economic aspects)
Benchmarking
Separation processes modelling
Decision support systems
Climate-water-energy-food nexus
Uncertainty, sensitivity and risk analysis
Automatic control
Sensors and monitoring