Watermatex 2019

Välkommen på konferensen Watermatex i Köpenhamn. Sweden Water Research deltar i konferensens programkommitté.

Watermatex arrangeras vart fjärde år och fokuserar på olika typer av modeller för att lösa problem inom vattenrelaterade områden såsom dricksvattenproduktion och -distribution, avloppsvattenrening, ledningsnät, ytvatten och grundvatten. Målet är att främja användandet av matematiska metoder för modellering, simulering, databehandling, systemanalys och beslutsanalys inom hela vattensektorn.

Skicka in abstracts senast den 15 mars och anmäl dig 1 april för att garantera en plats.

Läs mer om konferensen på WATERMATEX:s hemsida

Konferensens teman är:

Big data and machine learning
Digitalization of water
(Bio-)chemical process modelling
Computational fluid dynamics
Resource recovery
Drinking water systems
Sewer networks
Receiving water systems
Plant-wide and integrated assessment
Holistic evaluation (LCA, circular economy and socio-economic aspects)
Benchmarking
Separation processes modelling
Decision support systems
Climate-water-energy-food nexus
Uncertainty, sensitivity and risk analysis
Automatic control
Sensors and monitoring