Våra nyheter –

Avloppsvatten som rinner

Post-treatment for a novel wastewater treatment process

Municipal wastewater treatment plants (WWTPs) are facing stricter effluent requirements expected from the future EU wastewater directive. Meanwhile, it is desirable to decrease the utilization of resources and energy.
Avloppsvatten som rinner

Carbon balance and energy potential for a novel wastewater treatment process

Municipal wastewater treatment plants (WWTPs) are facing stricter effluent requirements expected from the future EU wastewater directive. Meanwhile, it is desirable to decrease the utilization of resources and energy.

Modellering med radardata

Examensarbete, 30 hp. Examensarbetet riktar sig till civilingenjörsstudenter från V och W som genomför en master inom vattensresurshantering samt till studenter inom det internationella masterprogrammet i Water Resources Engineering.

Planerad start bestäms i samråd mellan student och handledare.
Kartbild ovanifrån

Kartläggning av möjliga ytor för gröna lösningar

Examensarbete, 30 hp. Examensarbetet riktar sig till civilingenjörsstudenter från V och W som genomför en master inom vattensresurshantering samt till studenter inom det internationella masterprogrammet i Water Resources Engineering.

Planerad start bestäms i samråd mellan student och handledare.
Två som cyklar i ösregn

Simulering av översvämningsvolymer för resurseffektivisering inom dagvattenhantering

Examensarbete, 30 hp. Examensarbetet riktar sig till civilingenjörsstudenter från V och W som genomför en master inom vattensresurshantering samt till studenter inom det internationella masterprogrammet i Water Resources Engineering.

Start bestäms i samråd mellan student och handledare.
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

Sludge biochar as an absorbent for pharmaceutical residues

Master’s thesis proposal spring 2024: Sludge biochar as an absorbent for pharmaceutical residues
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

Carbon stability in sludge biochars

Master’s thesis proposal spring 2024: Carbon stability in sludge biochars
Fyra sittande kvinnor på rad vid havet.

Master thesis proposal: Bathing water quality surveillance

Every summer, there are reports that the bathing water in Helsingborg is not safe. Bacteria are discovered on the beach, but despite many attempts to understand where these bacteria come from, the source has not yet been found.

Wastewater characterisation for design and modelling of primary settlers at municipal wastewater treatment plants

Background The primary settling tank (PST) at municipal wastewater treatment plants (WWTP) is most often…

Comparison of different release batch tests for mapping the potential of enhanced biological phosphorus removal at wastewater treatment plants

Comparison of different release batch tests for mapping the potential of enhanced biological phosphorus removal…

Vy över stort fält där jordproverna tas.

Mass balances for heavy metals in arable land amended with sewage sludge

Farmers amend arable land with municipal sewage sludge primarily to supply organic matter and phosphorus…

Framtidens avloppsvattenrening

Författare: Agnes Danielsson, Louise Hagman, Johan Hjälmén, Pontus Lilliehorn, Louise Petersson 2020 Länk till publikation