Nyheter –

Wastewater characterisation for design and modelling of primary settlers at municipal wastewater treatment plants

Background The primary settling tank (PST) at municipal wastewater treatment plants (WWTP) is most often the first treatment step after screens, and fat and sand…

Comparison of different release batch tests for mapping the potential of enhanced biological phosphorus removal at wastewater treatment plants

Comparison of different release batch tests for mapping the potential of enhanced biological phosphorus removal at wastewater treatment plants Background Enhanced biological phosphorus removal (EBPR)…

Mass balances for heavy metals in arable land amended with sewage sludge

Farmers amend arable land with municipal sewage sludge primarily to supply organic matter and phosphorus where animal manure is in short supply, as is the…

Framtidens avloppsvattenrening

Författare: Agnes Danielsson, Louise Hagman, Johan Hjälmén, Pontus Lilliehorn, Louise Petersson 2020 Länk till publikation

Exjobbsförslag våren 2021: Att spara vatten – ett hållbart perspektiv på vattenfrågan

Verksamhet Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter som förser nästan en miljon skåningar med vatten varje dag, dygnet runt, året om. Det kommunalägda bolaget…

Exjobbsförslag våren 2021: Microplastic removal in stormwater by membrane filtration

Background Population growth and related economic activities stress water resources across Europe (EU) and the globe, with water demand forecast to increase by more than…

Exjobbsförslag våren 2021: Vilken ekonomisk och teknisk potential innebär snabbare inkoppling av nya dricksvattenledningar?
En kostnads-nytto-analys med fokus på dricksvattenkvalitet.
Exjobbsförslag våren 2021: Assessment of groundwater distribution to Swedens twelfth largest lake

Background Lake Bolmen, located in southern Sweden is the twelfth largest lake of the country and holds a high ecological, recreational and resource value for…

Exjobbsförslag våren 2021: Aktivitetstester för uppföljning av fermentering av primärslam

Background Municipal wastewater treatment plants (WWTPs) possess the capacity to be energy-positive through allocation of organic carbon to biogas production. This is, however, in direct…

Exjobbsförslag våren 2019 – Undersökning av mikrobiologisk barriärverkan över långsamfilter med olika belastning

Bakgrund Vattenverk använder sig av flertalet olika processer för att göra vatten rent och fritt från farliga mikroorganismer. Ett av dessa reningssteg kallas långsamfiltrering, där…

Exjobbsförslag våren 2018 – Miljösystemanalys av fosforåtervinning från avlopp, slam och aska

Bakgrund I Sverige är det huvudsakligen genom slamspridning på åkermark som fosfor från avloppsvatten återvinns, men endast ca 25% av slammet används på detta sätt….

Exjobbsförslag våren 2017 “Fulspolning” – Vad kostar det kunderna?

Bakgrund Till avloppsreningsverken vill vi bara få ”rent” avloppsvatten, men vi får även tonvis med större och mindre föremål. Det mesta fastnar visserligen i rensgaller…