Våra nyheter –

Fyra sittande kvinnor på rad vid havet.

Master thesis proposal: Bathing water quality surveillance

Every summer, there are reports that the bathing water in Helsingborg is not safe. Bacteria are discovered on the beach, but despite many attempts to understand where these bacteria come from, the source has not yet been found.

Wastewater characterisation for design and modelling of primary settlers at municipal wastewater treatment plants

Background The primary settling tank (PST) at municipal wastewater treatment plants (WWTP) is most often…

Comparison of different release batch tests for mapping the potential of enhanced biological phosphorus removal at wastewater treatment plants

Comparison of different release batch tests for mapping the potential of enhanced biological phosphorus removal…

Vy över stort fält där jordproverna tas.

Mass balances for heavy metals in arable land amended with sewage sludge

Farmers amend arable land with municipal sewage sludge primarily to supply organic matter and phosphorus…

Framtidens avloppsvattenrening

Författare: Agnes Danielsson, Louise Hagman, Johan Hjälmén, Pontus Lilliehorn, Louise Petersson 2020 Länk till publikation

Partial denitritation coupled with anammox

Municipal wastewater treatment plants possess the capacity to be energy-positive through allocation of organic carbon…

Exjobbsförslag våren 2021: Att spara vatten – ett hållbart perspektiv på vattenfrågan

Verksamhet Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter som förser nästan en miljon skåningar med…

Exjobbsförslag våren 2021: Microplastic removal in stormwater by membrane filtration

Background Population growth and related economic activities stress water resources across Europe (EU) and the…

Exjobbsförslag våren 2021: Vilken ekonomisk och teknisk potential innebär snabbare inkoppling av nya dricksvattenledningar?

En kostnads-nytto-analys med fokus på dricksvattenkvalitet.

Exjobbsförslag våren 2021: Assessment of groundwater distribution to Swedens twelfth largest lake

Background Lake Bolmen, located in southern Sweden is the twelfth largest lake of the country…

Exjobbsförslag våren 2021: Aktivitetstester för uppföljning av fermentering av primärslam

Background Municipal wastewater treatment plants (WWTPs) possess the capacity to be energy-positive through allocation of…

Exjobbsförslag våren 2019 – Undersökning av mikrobiologisk barriärverkan över långsamfilter med olika belastning

Bakgrund Vattenverk använder sig av flertalet olika processer för att göra vatten rent och fritt…