Exjobbsförslag våren 2019 – Undersökning av mikrobiologisk barriärverkan över långsamfilter med olika belastning

Bakgrund

Vattenverk använder sig av flertalet olika processer för att göra vatten rent och fritt från farliga mikroorganismer. Ett av dessa reningssteg kallas långsamfiltrering, där stora bassänger fyllda med sand renar vattnet och förhindrar bland annat sjukdomsframkallande organismer att ta sig igenom med hjälp av miljontals mikroorganismer som lever på sandkornen, en så kallad biofilm. Långsamfilter har använts för att rena dricksvatten i över 150 år men väldigt lite är känt om hur reningssteget verkligen fungerar.

På Ringsjöverket finns 18 långsamfilter som förser exempelvis Lund, Eslöv och Helsingborg med rent dricksvatten. Vattenförbrukningen kan variera mycket beroende på säsong och mer kännedom behövs om hur denna belastning påverkar långsamfiltren. Vilka flöden kan man använda innan reningsprocessen går förlorad? Påverkas utgående vatten av minskad kontakttid genom sanden?

Mål

Undersöka hur olika belastning på långsamfilter påverkar bakteriefloran genom långsamfilter.

Metod

Konventionell mikrobiologisk analys i form av odlingsbaserade metoder kommer att användas men även DNA-baserad flödescytometri, en teknik som ligger i framkant inom dricksvattenanalys.

Projektet kommer utföras på Ringsjöverket i tätt samarbete med Sydvatten.

När?

Våren 2019

Interreserad? Kontakta handledare:

Catherine J. Paul, universitetslektor, teknisk vattenresurslära, teknisk mikrobiologi, Lunds Tekniska Högskola catherine.paul@tmb.lth.se
Dan Bogren, laboratorietekniker, Sydvatten dan.bogren@sydvatten.se
Kristjan Pullerits, doktorand, Sweden Water Research/teknisk mikrobiologi, Lunds Tekniska Högskola kristjan.pullerits@tmb.lth.se