Exjobbsförslag våren 2021: Att spara vatten – ett hållbart perspektiv på vattenfrågan

Verksamhet

Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter som förser nästan en miljon skåningar med vatten varje dag, dygnet runt, året om. Det kommunalägda bolaget äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Utöver att leverera vatten bedriver Sydvatten forskning om hur vattenkvaliteten påverkas av förändringar i klimatet för att även framtidens skåningar ska ha tillgång till gott och friskt dricksvatten. Dessutom utbildar de barn och vuxna om vattnets betydelse.

Uppgift

I Sverige finns det vanligtvis god tillgång på vatten, men de senaste årens varma somrar har gjort det tydligt för de flesta att vi behöver hushålla mer med vattnet än vad vi tidigare gjort. Vatten är en av våra viktigaste resurser och klimatförändringar gör att vi behöver bli mer sparsamma. Att det dessutom går åt energi för att rena vatten är ännu ett skäl till att vi inte ska slösa i onödan.

Sydvatten arbetar redan på flera sätt för att uppmuntra oss här i Skåne att spara på vatten i våra hem. De söker nu dels att öka sin kunskap och förståelse kring privatpersoners syn på sin vattenanvändning samt fler förslag och nya idéer hur de kan påverka oss till att vara smarta i vår vattenanvändning.

Studien kommer ta avstamp i en analys kring vad som hindrar oss från att spara vatten i våra hem och i vilka situationer vi förbrukar mest ”onödigt” vatten. Undersökningen kommer att bygga på tidigare forskning på området som även kompletteras med egna undersökningar kring hur privatpersoner ser på sin vattenförbrukning. Till exempel så kan intervjuer göras med privatpersoner för att öka förståelsen för hur olika personer tänker kring sin vattenanvändning och vattenhushållning i stort.

Målet är att arbetet ska ge en tydligare bild av hur våra vattenvanor ser ut och var vi slösar samt presentera förslag och nya idéer kring hur Sydvatten kan påverka och motivera oss privatpersoner till att vara smarta i vår vattenanvändning.

Slutgiltiga avgränsningar görs i dialog med kontaktperson på Sydvatten och handledare på universitet.

All information och ansökan via Miljöbron

Här hittar du all information och hur du ansöker (länk till Miljöbron)