Biologiskt stabila dricksvatten

Biologiskt stabila dricksvatten

Vatten som kommer in i ett distributionssystem måste vara mikrobiologiskt säkert och helst också biologiskt stabilt. Oönskade förändringar i mikrobiell kvalitet på dricksvatten kan ha negativa effekter på distributionssystem och i slutänden konsumenterna. Under distributionen kan en tillväxt av bakterier leda till försämring av dricksvattnets kvalitet när det gäller säkerhet, missfärgning, smak och lukt samt driftsaspekter.

Förändringar i mikrobiell vattenkvalitet

Förändringar i mikrobiell vattenkvalitet är ett resultat av interaktioner mellan olika organismer, som bakterier, virus, protozoer och högre organismer. Det beror på:

  • tillgång till tillgängliga tillväxtbegränsande näringsämnen,
  • miljöförhållanden, som vattentemperatur,
  • förekomst av potentiella kvarvarande desinfektionsmedel och andra hämmande ämnen,
  • biofilmsomsättning, partikeldeposition och re-suspension.

För att begränsa bakterietillväxten under transporten desinficerar man i ett flertal länder med hjälp av olika ämnen, som fritt klor, klordioxid, monokloamin. Allt fler länder väljer dock bort desinficering på grund av negativa hälsoeffekter och förändrad vattensmak och väljer istället att säkerställa vattenkvaliteten med exempelvis ultrafiltering eller UV i kombination med väl underhållna distributionssystem.

Vad jobbar SWR med inom området?

SWR håller tillsammans med sina ägarorganisationer på att bygga upp kunskap för att utveckla införa begreppet biologiskt stabil dricksvattenkvalitet så att hela kedjan av processer från produktion till distribution samverkar för att uppnå detta tillstånd.

I figuren visas idealiserat hur kopplingen mellan beredningsstrategin i produktionssteget för att begränsa näringen för biologisk tillväxt måste samverka med uppbyggnaden av distributionssteget och förutsättningarna för tillväxt av bakterier här. SWR har främst jobbat med att förstå hur molekylära analysmetoder kan användas för att förstå hur olika polersteg, snabbfilter och långsamfilter, och barriärsteg, ultrafilter, klorering och UV, påverkar och förändrar mikrofloran i vatten och anläggningsdelar i systemet.