Innovation och ledarskap för cirkulära system

Innovation och ledarskap för cirkulära system

Vattenbranschen upplevs generellt ligga efter andra branscher vad gäller förmågan att införa nya innovativa metoder och processer. Men mycket händer och globalt finns nu många initiativ som stärker vattenbranschens förmåga att bli mer innovativ och uppdaterad om vattens betydelse för klimatet.

Water Sensitive Urban Design, Water Wise Cities och smarta vattentjänster har de senaste åren lanserats som koncept för att förbättra vattenförvaltningen och vattenförsörjningen. Här är juridiskt separerade enheter sammanlänkade inom ett nätverk för att dela data och samordna system och användare. Denna helhetssyn på vattensystemet som ett intelligent lärande system kommer att effektivisera vattensystemet, förbättra ekonomi och miljöprestanda.

Visionen om smarta vattentjänster

Visionen om smarta vattentjänster innehåller även en strategisk innovations- och forskningsagenda, med fokus på fyra viktiga nyckelbegrepp för att öka värdet av vatten, och för att maximera fördelarna av vattensmart och det resilienta samhälle:

1. Möjliggöra en inkluderande vattenstyrning med ett delat förvaltarskap
2. Möjliggöra ett system som tar vara på värdet av vatten – material och energi
3. En hybrid mellan grå och grön Infrastruktur – nytänkande och nydesign för en bättre resurshantering
4. Nya digitala och smarta tekniker – som även leder till ökat användarengagemang

Visionen leder till ett paradigmskifte mot en cirkulär ekonomi, där vattenbrist och vi kan undvika förorening av mark- och ytvatten, eftersom vatten-, energi- och resursloopar i stort sett är slutna.

Vad jobbar SWR med kopplat till fokusområdet?

SWR håller tillsammans med sina ägarorganisationer på att bygga upp ett iterativt arbetsätt för att snabba upp förloppet för marknadsupptag av nya processer och metoder. Arbetsättet är baserad på följande byggstenar:

 

 

Göra

Lärdomar från tidigare projekt och marknadskunskap leder till idéer för att testa resurseffektiva metoder och lösningar.

Mäta

Mätningar som gjorts inom byggd infrastruktur levererar lämpliga data med hjälp av smart övervakning, kontroll och digital optimering, för att analysera KPI:er, och underlätta LCA och riskbedömning

Lära

Dataanalys ger ny kunskap för att definiera hinder och möjligheter för styrning, spridning, kommunikation, beteende och lagstiftning för nya affärsmodeller.