Swedenwaterresearch logotype drop
Här hittar du nyheter och uppdateringar för Testbädd Ellinge.

Testbädd Ellinge

Aktuellt från Testbädd Ellinge

Nu monterar vi piloten på Testbädd Ellinge

Alla delarna till piloten är på plats på Ellinge och testbädden tas i bruk i höst. Under andra halvan av november börjar Aquagreen testa anläggningen med slam och VA SYD hoppas kunna ta över anläggningen precis innan jul. Dansk Stålmontage genomför monteringen av maskinutrustning och rör, Da-Tek sköter elinstallationen av pilotanläggningen.

Slutkonferens Rest till Bäst

En rad resultat presenterades på projektet Rest till Bästs slutkonferens den 13 september. Testbädd Ellinge presenterade sitt projekt på konferensen vid ett bord i pauserna, därutöver deltog David Gustavsson i ett panelsamtal på scen där testbäddens syften och mål lyftes fram.

Andra svenska konferensen om slambiokol

Nästa år, 15-17 oktober 2024, anordnas 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar. Denna gång genomförs konferensen i Medborgarhuset i Eslöv, strax norr om Malmö, med studiebesök till pilotanläggningen på Ellinge avloppsreningsverk under sista dagen.

Pilotanläggningen på Ellinge ARV försenad

Uppstarten av pilotanläggningen på Ellinge avloppsreningsverk (ARV) är försenad ytterligare. De första slampartierna kommer att pyrolyseras i oktober i stället för i augusti som tidigare planerats. Leverantören Aquagreen kommer att vara plats in i december för att trimma in anläggningen.

Testbädd Ellinge på Biochar Summit 2023

På workshopen Sewage sludge pyrolysis in the FPR på Biochar Summit 2023 i Helsingborg berättade en rad forskare sina arbeten med slambiokol, Testbädd Ellinges projektledare var en av dem. Läs en kort sammanfattning här.

Testbädd Ellinge med när avfall stod i nytt fokus

I mitten av mars samlades avfallsintresserade människor från Sveriges alla hörn i Göteborg för konferensen Avfall i Nytt Fokus. Under sessionen som handlade om attityder och potentialer kring slamåtervinning var Dag Lorick med och berättade om Gryaabs syn på pyrolys och om arbetet som utförs i Testbädd Ellinge.

Intresseanmälan – torka och pyrolysera ert slam i Testbädd Ellinge

I augusti 2023 kommer pilotanläggningen inom Testbädd Ellinge påbörja sin drift. Projektet söker nu intresserade VA-bolag som vill skicka sitt slam till anläggningen.

EBI arbetar för att inkludera slambiokol i FPR

Sedan sommaren 2022 finns EU:s Fertilising Products Regulation (FPR) på plats för gödselmedel inom EU. Avloppsslam som substrat för pyrolys som sedan kan användas som gödselmedel, slambiokol, är inte med i FPR. European Biochar Industry (EBI) har nu publicerat ett så kallat position paper gällande pyrolys av avloppsslam och slambiokol.

Leveransen av pilotanläggningen är försenad

I april 2022 slöts avtal med det danska företaget Aquagreen om leverans av en ångtork och en pyrolyugn med tillhörande utrustnings till Testbädd Ellinge. Enligt den preliminära tidplanen då skulle piloten startas i december 2022. Driftstart förväntas nu ske i augusti 2023.

Första studiebesöket till Testbädd Ellinge genomfört!

Testbädd Ellinge har nu tagit emot sitt första studiebesök. En studietur till Sverige inom Food & Bio Cluster Denmark, denna gång med fokus på biokol, genomfördes 26-27 oktober.

Summering av 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Den 11-12 oktober anordnade Testbädd Ellinge den första svenska konferensen om slambiokol i Malmö. Konferensen lockade 122 personer från 14 olika länder.

Snart dags för pyrolyskonferensen 11-12 oktober

Den 11-12 oktober anordnar Testbädd Ellinge 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar i Malmö med studiebesök till Fårevejle avloppsreningsverk den 13 oktober. Nu har det detaljerade programmet för konferensen släppts!

Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås

Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.

Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge

För någon vecka sedan testade vi på Ellinge ARV om det funkar för oss på verket att föra det avvattnade slammet från slamutlastningen till en storsäck. Det gick bra!

Första svenska konferensen om slambiokol

Välkommen till den första svenska konferensen om slambiokol, som hålls i Malmö den 11-12 oktober 2022.

Studiebesöket till Nordens första fullskala lockade många

Den 25 maj anordnade Testbädd Ellinge ett studiebesök till det danska företaget Aquagreens huvudkontor och pilotfaciliteter i Roskilde samt till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam i fullskala på Fårevejle Renseanlæg som driftas av Odsherred Forsyning.

Nya affärsmöjligheter med biokol

Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.