Hamse Kjerstadius

Utvecklingsingenjör, NSVA

Fyra små glasflaskor med olikfärgat innehåll

Pågående projekt

Decentraliserad rening av avloppsvatten

I stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg källsorteras avloppsvattnet i två fraktioner, gråvatten och svartvatten. Området ska…

vattenpöl med höstlöv

Avslutade projekt

Mikroplast i urbana vatten

DOKTORANDPROJEKT Mikroplast (plastpartiklar mindre än 5 mm) har fått mycket uppmärksamhet som en problematisk förorening…

Barn som diskar i en fylld diskho

Pågående projekt

Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter

DOKTORANDPROJEKT I framtiden behöver vi uppnå lägre koncentrationer av näringsämnen som kväve och fosfor. De…

Avslutade projekt

MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, steg 3

MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system, steg 3) är ett Vinnova-projekt inom Utmaningsdriven innovation steg…

Avslutade projekt

Run4Life – Recovery & utilisation of nutrients 4 low impact fertiliser

Run4Life visar en alternativ strategi för att förbättra återvinning av resurser från avloppsvatten, med hjälp…

Avslutade projekt

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest består av en förbehandling med kalciumhydroxid som resulterar i att fosfor fälls ut i…

Odlande stadsbasarer – för en hållbar, arbetsskapande stadsutveckling, steg 3

I outnyttjade underjordiska utrymmen eller nedlagda industrilokaler skapas odlingar för färska kryddor, sallat och svamp….

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Avslutade projekt

Näringsåtervinning från avloppsvatten – litteraturstudie: en översikt av tekniker, kostnader och miljöpåverkan

Rapporten beskriver etablerade och nya tekniker för kväveåter­vinning ur avloppsvatten, och jämför återvinningsmetoderna med andra…